STACIONARNI BORAVAK


Mogućnost cijelodnevnog kao i višednevnog boravka pacijenata u našem stacionaru:

  •  bolesne životinje
  •  životinje na promatranju i pretragama
  • operirane životinje