PORODILJSTVO


Porodiljstvo domaćih životinja je teoretska i praktična grana veterinarske medicine koja obuhvaća sve pojave, zdrave i bolesne, koje nastaju za vrijeme gravidnosti, porođaja i puerperija – babinje ( razdoblje u kojem se porođajni organi promijenjeni za vrijeme gravidnosti i porođaja, vraćaju iznova u normalno stanje u kakvom su bili i prije tih fizioloških događaja ).

Od naših usluga izdvajamo : određivanje plodnih dana ( progesteron test ), uzimanje sperme i umjetna oplodnja, dijagnostika i praćenje graviditeta ( ultrazvuk-color doppler ), carski rez.