DERMATOLOGIJA


Koža je površinom vrlo velik i kompleksan organ te je važna barijera između okoliša i samog organizma . Kožne bolesti jedan su od najčešćih razloga dolaska u veterinarsku ambulantu. Uzroci kožnih bolesti mogu biti različiti, a vrlo često kožne bolesti izgledaju dosta slično. Najčešći uzroci bolesti kože su paraziti, bakterije, gljivice, alergije na hranu ili okoliš te se vrlo često javljaju i autoimune bolesti te tumori kože.

Ponekad se na koži mogu vidjeti promjene i znakovi nekih sistemskih bolesti, najčešće endokrinoloških poremećaja.
Budući da je u dermatologiji vrlo bitno pronaći pravi uzrok kožnih problema jer je jedino to ključ k uspješnom liječenju, svakodnevno koristimo pretrage koje nam to olakšavaju.

U našoj ambulanti osim vrlo dobre anamneze u svrhu postavljanja dermatološke dijagnoze koristimo dodatne pretrage :

– pretrage krvi ( hematologija, biokemija, pretrage hormona štitnjače)
– uzimanje površinskih i dubokih strugotina, celofanski otisak
– uzimanje materijala za bakteriološke i mikološke pretrage
– citološka pretraga strugotina , punktata
– alergološki testovi
– biopsija kože

Ukoliko se alergološkim testom dokaže preosjetljivost na određene alergene u suradnji sa specijaliziranim laboratorijima ( Njemačaka i Austrija – realizirana dugogodišnja suradnja), provodimo hiposenzibilizaciju.

Iako su metode pretraga i liječenja u dermatologiji sve razvijenije postoje nažalost i bolesti kože koje se ne mogu izliječiti već se mogu držati pod kontrolom. U ovakvim slučajevima bitna je, naravno , pravilna terapija , ali i angažiranost i strpljivost vlasnika.