HAJSTER VETERINARSKA AMBULANTA ZA MALE ŽIVOTINJE


Veterinarska ambulanta za male životinje “HAJSTER” utemeljena je 2003. god. Dizajnirana je po uzoru na slične centre veterinarske izvrsnosti u svijetu. U 400 m2 modernog opremljenog i funkcionalnog prostora organiziran je rad po najvišim standardima tehničke podrške. Permanentno stručno usavršavanje djelatnika kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu, u sinergizmu sa sofisticiranom opremom omogućava potpunu i kvalitetnu uslugu našim ljubimcima.